วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

โรงแรม ที่พัก

แอพพริเคชั่น Smart 101 เป็น แอพพริเคชั่นของจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับให้ประชาชนชาวเมืองร้อยเอ็ดได้มี แหล่งข้อมูลดังนี้
- ติดตามข่าวสารที่สำคัญ
- แสดงตำแหน่งแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
- แสดงตำแหน่งจุดแจ้งเตือนต่างๆ
- ส่งร้องเรียนสถานที่หรือเหตุการณ์ไม่ปรกติ
จึงเป็นไปได้ว่าแอพพริเคชั่นนี้จะทำให้ชาวเมืองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดให้หน้าอยู่มากขึ้น