วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

เกณฑ์การแข่งขัน อวท.ชาติ ครั้งที่ 29

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม


เกณฑ์การแข่งขันสำหรับประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 29

ดูรายละเอียด


ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ


เกณฑ์การแข่งขันสำหรับประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ ระดับชาติ ครั้งที่ 29

ดูรายละเอียด


ประเภทระยะสั้น / ทักษะพื้นฐาน


เกณฑ์การแข่งขันสำหรับประเภทวิชาประเภทระยะสั้น / ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29

ดูรายละเอียด