วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

สาขาวิชาช่างทองหลวง/สาขาวิชาการเครื่องประดับอัญมณี/สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/สาขาวิชาการออกแบบ/สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม