วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงาน “ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29”

อาจารย์หัวหน้าแผนก หัวหน้าหน่วยงานและกรรมการโครงการร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงาน”ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน. ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. จังหวัดร้อยเอ็ด” โดยมี ผอ.สิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 112 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด