วันศุกร์, 24 มกราคม 2563

ตารางการแข่งขัน


ตารางการแข่งขันทักษะ
ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ตารางการแข่งขันทักษะ
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ตารางการแข่งขันทักษะ
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

ตารางแข่งขันทักษะพื้นฐาน

ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด