วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

กำหนดการจัดงาน และตารางการแข่งขัน อวท.ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562


ตารางการแข่งขันทักษะ 2563

ตารางการแข่งขันทักษะ 2563

ตารางการแข่งขันทักษะ-63-_วอศ.-เขต2_24-ธ.ค

ตารางแข่งขันทักษะพื้นฐาน-63_วก.รอ_24-ธ.ค