วันศุกร์, 24 มกราคม 2563

กำหนดการจัดงานการแข่งขัน อวท.ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน และระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562